Efter en overgangsperiode på to år starter den nye programperiode for LAG og FLAG med starten af 2023.

For FLAG Vestjylland har det betydet, at en af de oprindelige FLAG kommuner – Holstebro Kommune – ikke længere er med i FLAG. I stedet bliver Struer Kommune ny i FLAG Vestjylland, som derved fortsat dækker fire vestjyske FLAG kommuner: Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer. Status som FLAG kommune afhænger af en række objektive kriterier, og på baggrund heraf meddelte Bolig- og Planstyrelsen i starten af 2022, at Holstebro Kommune ikke længere faldt inden for FLAG kredsen, medens Struer er ny FLAG kommune.

Den ”nye” FLAG Vestjylland har afholdt stiftende generalforsamling og er etableret, ligesom der er indsendt forslag til ny udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien forventes godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen i starten af 2023, således af FLAG Vestjylland kan genoptage driften.

Hvor LAG programmet starter op på en ny ordinær programperiode, er fremtiden efter 2023 for FLAG ikke afklaret på nuværende tidspunkt, idet en videreførelse afhænger af konklusionerne af arbejdet i den nyligt nedsatte Fiskerikommission, som afrapporterer i slutningen af 2023. Du kan læse kommissoriet for Fiskerikommissionen via dette link.

https://fvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Ministeriet/Kommissorium_for_Fiskerikommissionen.pdf