Bestyrelsen for FLAG Vestjylland har netop behandlet ansøgningerne for den eneste ansøgningsrunde for 2023. Der var indkommet syv ansøgninger til runden, og bestyrelsen besluttede at indstille seks projekter til støtte. Der er tale om meget forskellige projekter, bl.a. tilskud til opgradering af fiskeauktion og isværk, etablering af ny fiskebutik samt istandsættelse af en mindre foreningshavn.

Bestyrelsen har videresendt ansøgningerne til endelig godkendelse hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som udfærdiger det endelige tilsagn.